17.10.2009 21:13:54
O seriálu 2
A Friend In Need – srovnání
dvě verze závěrečného příběhu o Xeně


I když seriál Xena: Warrior Princess skončil už před nějakou dobou, jistě všem fanouškům zůstala stále v paměti řada oblíbených a nezapomenutelných epizod. Zvláštním případem je v tomhle ohledu závěrečná dvoudílná epizoda "A Friend In Need", která byla sama o sobě zajímavým příběhem ze země tak vzdálené jako je Japonsko, ale i dalším náhledem do období "zlé" Xeny - a to téměř těsně po ději další dvoudílné epizody "The Debt". Vše však zastínila těžká rána pro všechny fanoušky a zejména nešťastnou Gabrielu – Xena se rozhodla zemřít, aby dokázala jako duch porazit ďábelského Yodoshiho, a ve chvíli, kdy se mohla vrátit do světa živých, zastavila Gabrielinu ruku a zůstala mrtvá, aby se obětovala podruhé pro dobro 40 000 duší lidí, k jejichž smrti dle svého názoru přispěla (i když se spíše jednalo o tragickou nehodu než klasické vypálení města). Jak se s tím vyrovnali fanoušci tvorbou fanfilmů a virtuálních sedmých a dalších sezón, bude předmětem jiného článku. Důležité je, že autoři chtěli bolestný konec všem Xeniným příznivcům zřejmě alespoň aspoň trochu "osladit", a proto vytvořili prodlouženou "režisérskou verzi" (Director's Cut) této dvoudílné epizody, která je o plných 14 minut delší a obsahuje navíc dialogy, akční i vysvětlující scény. Režisérská verze (dále jen "DC verze") obsahuje veškeré záběry TV verze s výjimkou dvou, přičemž ten důležitější bude popsán na konci článku. U nás se DC verze také objevila, a sice na DVD jako příloha k Šípu s českým dabingem.

Další část tohoto článku obsahuje podrobné srovnání TV verze a DC verze. Většinu postřehů jsem převzal a přeložil ze serveru www.whoosh.org, obsahujícího podrobné rozbory všech epizod i řadu zajímavých tématických článků o postavách, dějích a reáliích tohoto fenoménu. Zbytek jsem se snažil doplnit z vlastního sledování obou verzí, snad se mi podařilo nic důležitého nevynechat. Samozřejmě upozorňuji, že se jedná o řadu spoilerů pro všechny, kteří až dosud viděli jen TV verzi a mají v úmyslu shlédnout někdy později verzi režisérskou.

Protože je DC verze pojata jako jeden film, má znělku pouze na začátku, a to bez teaseru. Původní teaser z TV verze je přesunut za znělku a děj pak běží bez přerušení. Stejně tak je teaser z 2. dílu TV verze (bez opakovaných scén) normálně zařazen do DC verze.
Když se Xena s Gabrielou ujistí, že je někdo hledá, Xena zahvízdá, aby označila svou pozici.
Kenjiho příteli se v horké lázni dostane o trochu více pozornosti.
Kenji podává katanu Xeně se slovy: "Xeno, musíš zachránit Higuchi před zkázou." Gabriela říká: "Země vycházejícího slunce... to je až za Chin. Xeno, nevěděla jsem, že jsi tam byla." Xena se smutným a omluvným výrazem odpoví: "Ano, byla jsem tam. Byla jsem tam. Gabrielo, tohle nebude výlet, který jsem ti slíbila, ale pokud Akemi volá, musím jít." "Ať půjdeš kamkoliv, budu po tvém boku," ujišťuje ji Gabriela. "Věděla jsem, že to řekneš," přikývne Xena.
Gabriela šermuje s Kenjim o něco déle.
(Minulost) Zatímco Akemi píše, Borias se na ni dlouze zadívá. Akemi se na něj jen sladce usměje. (Tato scéna nahrazuje záběr na skákající delfíny z TV verze.)
(Minulost) Vidíme další krátký záběr Xeny, jak cestuje s Akemi k dědečkovu domu.
(Minulost) Když Xena vstoupí do kovárny, aby získala katanu, zastaví se nejdříve ve dveřích se sklopenou hlavou.
Když Xena a Gabriela skočí do vody, vidíme Yodoshiho, jak se svým typickým způsobem řítí k domu. Akemi jeho náhlý příchod vůbec nevyvede z míry. Yodoshi říká: "Katana. Poslala jsi ji té cizí děvce. Díky." Ďábelsky se zasměje a dodá: "Je na cestě do města Higuchi, které má armáda zrovna ničí. Můj generál na ni čeká a až dostane Xenu a mou katanu, přijde ona jejím ostřím o hlavu. Takže děkuji, dcero." (Tato část je zvlášť významná – dozvídáme se, že Yodoshi je otec Akemi, a sledujeme, jak "předvídá" Xeninu smrt.)
Když Xena a Gabriela vypustí vodu z věže, generál zastaví koně a vzhlédne ke Xeně se slovy: "Moudrý generál ví, kdy je boj ztracen, ale myslím, že se znovu setkáme. Brzy." Lehce se Xeně ukloní a ta úklonu opětuje.
(Minulost) Když Akemi zabije svého otce, zeptá se jí zděšená Xena: "Proč jsi to udělala?"
(Minulost) Záběr, kdy Xena bojuje se svými city, zatímco popel Akemi odfoukává vítr, je mnohem delší. Je slyšet, jak křičí zoufalstvím a volá její jméno.
Gabriela naslouchá zvukům kolem sebe o něco déle. Xena po rozhovoru s Gabrielou o naslouchání přírodě říká: "Shromažďují se aspoň tři armády. Ten generál, kterého jsme potkaly u vody, měl pravdu. Brzy se znovu setkáme." (Opět předpověď budoucího děje.)
Zatímco Xena s Gabrielou stále ještě klečí v místnosti poté, kdy se Gabriela naučí pinch, vstoupí Zabiják duchů se slovy: "Jsi připravena?"
Na chvíli pozorujeme pevnost.
Sledujeme postavu Xeny, jak zpomaleným pohybem běží lesem do bitvy.
Šípů mířících na Xenu je mnohem víc. Ta prudce vykopne a rozpůlí meče několika záporákům najednou. Horní části se zaryjí do země a Xena je postupně kopem vrazí záporákům do prsou. Jeden vyhodí do vzduchu směrem ke generálovi, ale ten jej chytí.
Vidíme další záběr zkrvaveného chakramu a Gabrielin pohled pátrající kolem.
Když Xena sedí na mostě, říká Akemi: "Mám tady práci. Tu, kvůli které jsi mě povolala."
O chvíli později, stále ještě na mostě, říká Akemi o Yodoshim: "Den ode dne se zdá být mocnější." Xena odpovídá: "Budeš mi muset věřit, Akemi. Musím se setkat s někým, kdo nám může pomoci."
Když se Akemi zeptá Xeny, zda ví, že je sledována, Xena odpoví: "Akemi, pořád slyším tlukot tvého srdce. A slyším každý z Miyučiných nemotorných kroků."
Kamera se na okamžik odvrátí od Xeny, když slyší, jak ji Miyuki sleduje.
Gabriela říká Kenjimu: "Něco jsem zahlédla. Ten samuraj možná Xenu zajal. Rozdělíme se."
Když se Xena zmocní Miyučina přívěšku, Zabiják duchů se otočí a za ním stojí Kenji. Pak vidíme krátký záběr na dům.
Zatímco je Gabriela tetována, na chvíli vidíme meditujícího Kenjiho a Zabijáka duchů.
Zabiják duchů podává katanu Kenjimu, ten ji předá Xeně a ta Gabriele.
Při bitvě o Xeninu hlavu se krátce zableskne, Gabriela a generál se nepatrně ukloní a vytasí meče.
Xena uklidňuje umírajícího Zabijáka duchů o něco déle. Ten říká: "Je jen jedno vysvětlení." Pak pokračuje návodem, co je třeba učinit, tak jako v TV verzi. Před smrtí dodá: "Xeno, má duše se brzy připojí k ostatním uvězněným v Yodoshiho sevření. Musíš to dokončit a všechny nás osvobodit." Teprve pak následuje scéna s pohřební hranicí.
Akemi se připravuje najít Yodoshiho a říká: "Yodoshi je oslaben." Yodoshi uvidí jestřába, změní se v páru, vnikne do jestřába a odletí. Xena nějakým způsobem ví, co udělal. Akemi jí říká, že nemusejí zůstat ve své současné podobě. Xena se zeptá na sněžnou sovu a dalšího ptáčka v blízkosti a Akemi potvrdí, že mohou převzít jejich podobu.
Akemi začne mluvit o Gabriele a doufá, že uspěje. Xena s úsměvem plným důvěry a přesvědčení odpovídá: "Uspěje, neboj se. Je hodně dobrá v tom, co dělá." Akemi dodává, že musí Xeně říci, co je třeba udělat pro záchranu duší. Má pocit, že možná zatratila svou vlastní duši. Kamera se zaměří na Xeninu tvář plnou obav. Následuje střih a Xena říká: "Akemi, vím, že jsi udělala, co jsi považovala za nutné. A možná osvobozením těch duší budeme vykoupeni všichni." Vypadá přitom šokovaně, ale přesto je ochotná Akemi odpustit. (Jde o důležitý moment: tato scéna vyvrací námitky diváků, proč vůbec Xena žádala po Gabriele, aby získala její tělo – třeba i v bitvě – a pak jej spálila a vystoupila s popelem na horu Fuji, když údajně předem věděla, že musí zůstat mrtvá. V DC verzi věřila, že ji Gabriela skutečně oživí, když ji posílala do bitvy, a teprve později uslyšela od Akemi krutou pravdu. Podle mě však scénáristé jeden okamžik přehlédli, když na konci filmu ponechali prohlášení Xeny z TV verze, že jí o tom Akemi nechtěla říci, kdyby nepřišla pomoci. Není zcela jasné, zda tím myslí, že jí to Akemi neřekla vůbec, nebo jen příliš pozdě – možná je tomu v každé verzi jinak.)
Gabrielin kůň se na krátký okamžik vzpíná.
Generál zprvu Gabriele vyčítá, že mu nedopřála smrt bojovníka. "Není pozdě to napravit!" odsekne Gabriela.
Vidíme letícího jestřába, jak přistane na hoře Fuji a změní se v Yodoshiho. Po něm přistává sova a další ptáček. Ten se po přistání změní v Akemi, takže sova musela být Xena.
Xena se s námahou natahuje k jednomu z rampouchů a Yodoshi po ní vypálí ohnivou střelu, která jí odmrští daleko stranou.

Pozor – naprosto ZÁSADNÍ spoiler pro všechny, kteří zhlédli jen režisérskou (DC) verzi a dosud neviděli dvoudílnou TV verzi – V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEČTĚTE, pokud si chcete ponechat vzpomínku na přijatelný konec celého seriálu!

V posledním záběru epizody sledujeme kameru stoupající vzhůru, ale nevidíme záběr Gabriely z TV verze, jak stojí na lodi samotná, bez Xenina ducha – v DC verzi je vidět jen záběr zezadu na vzdalující se loď. Kdo neviděl TV verzi, může být přesvědčen, že duch Xeny bude Gabriele stále po boku – bohužel v TV verzi odjíždí Gabriela do země faraónů opuštěná a kdoví, jak často a kdy Xenu vůbec uvidí...
V každém případě se fanoušci s Xeninou smrtí nehodlali smířit a reagovali po svém, ať už peticemi, protesty nebo vlastní tvorbou ve filmu nebo na internetu. A o jejich díle, které dalo všem příznivcům Xeny a Gabriely novou naději, se dočtete v mém dalším článku.


autor Nikola @  
O autorovi

 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
RSS

obsah | komentáře

Template By
Isnaini Dot Com
 
 
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se